Kreativita a umění otevírá srdce a dveře do mysli člověka a přivádí ho ke skrytým částem sebe samého. Kreativní vyjádření pomáhá mladým lidem zachytit jejich nápady, myšlenky a vize o světě, dává jim hlas. Kreativita a kultura jsou participativní i interaktivní, protože mladí lidé při nich jen pasivně neposlouchají, ale zkoumají, objevují a komunikují. Kreativita je podporuje, aby byli aktivnější a více přítomní jako členové společnosti. Umění a kreativita se skrývají v různých aspektech života člověka, jsou i tam, kde je nečekáme.

Webová stránka, kterou jste otevřeli, nabízí mladým lidem a pracovníkům s mládeží, kteří se věnují podpoře kreativity a kultury u mladých lidí, možnost rozvíjet kompetence v oblasti rozvoje podnikání a podnikavosti v kreativitě a kultuře. Nabízí také příklady dobré praxe skrze krátká videa, kde ti, kteří vykročili na cestu podnikavosti, vypráví o svých zkušenostech a radí, na co nezapomenout při rozběhu podnikání. Pracovníci s mládeží v Metodice vzdělávání najdou mnohé aktivity, jak podpořit mladé lidi v této cestě. V příručce zase mladí lidé zjistí, v jakých schopnostech se mají rozvíjet, aby obstáli ve všech sférách, které k rozvoji podnikavosti v kultuře a kreativitě potřebují.

Více o projektu:
Projekt OW – Jedna cesta = kultury + mládeže + kreativity,realizovaný díky podpoře programu ERASMUS+ (2021-2023), řeší problematiku mladých lidí, kteří nemají vytvořené dobré podmínky na rozvoj kompetencí potřebných k podnikání v kulturním a kreativním průmyslu, stejně tak i pracovníků s mládeží, kteří nepracují systematicky na rozvoji mladých lidí v této oblasti. Mezi identifikované příčiny těchto jevů patří fakt, že pracovníkům s mládeží chybí metodická podpora při rozvoji těchto kompetencí mladých lidí, kteří naopak nemají metodickou podporu v oblasti podnikání v kulturním a kreativním průmyslu. Dále k tomu přispívá fakt, že mladým lidem se zájmem o kulturu a kreativitu chybí inspirace, příklady dobré praxe a propojení na podnikatele v tomto odvětví.

Cílem projektu je proto zvýšit chybějící podporu pracovníků s mládeží pro práci s mladými lidmi v oblasti kultury a kreativity, zvýšit metodickou podporu mladých lidí v oblasti podnikání v kulturním a kreativním průmyslu, stejně jako zvýšit propojení a výměnu příkladů dobré praxe mezi mladými lidmi a mladými podnikateli v oblasti kultury a kreativity.

Projekt je primárně cílený na pracovníky s mládeží, sekundárně na mladé lidi a umělce z kreativního a kulturního průmyslu.

Mezi očekávané výstupy projektu patří zpráva o vzdělávacích potřebách mladých lidí v oblasti podnikání v kulturním a kreativním průmyslu, metodika vzdělávaní pracovníků s mládeží v oblasti podnikání v kulturním a kreativním průmyslu, příručka o podnikání mladých lidí v kulturním a kreativním průmyslu a webová platforma příkladů dobré praxe mladých tvůrců a kreativců.

Z dlouhodobého hlediska tyto výsledky přispívají ke zvýšení kompetencí mladých lidí a k jejich uplatnění se v oblasti kulturního a kreativního průmyslu.

Partnerské organizace podílející se na tvorbě projektu, pocházející ze Slovenska, České republiky i z Polska, jsou: 

1) ​Rada mládeže Žilinského kraja (SK)
2) Centrum pro podporu podnikání a zaměstnanosti (CZ)
3) FUNDACJA LAJA (PL)
4) Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne (SK)
5) Žilinský samosprávny kraj (SK)
6) PaĽKO - Združenie priateľov ľudovej kultúry Oravy (SK)