Kreatywność i sztuka otwierają serca i drzwi do umysłu człowieka, prowadząc go do ukrytych części jego osobowości. Twórcza ekspresja pomaga młodym ludziom uchwycić ich pomysły, przemyślenia i wizje świata,dając im głos. Kreatywność i kultura są zarówno partycypacyjne,jak i interaktywne, ponieważ młodzi ludzie nie tylko biernie słuchają,ale badają,odkrywają i komunikują się.  Kreatywność zachęca ich do większej aktywności i obecności jako członkowie społeczeństwa. Sztuka i kreartywność są ukryte w różnych aspektach życia człowieka,nawet tam gdzie najmniej się ich spodziewamy.

Otwarta przez Państwa witryna internetowa oferuje młodym ludziom i osobom pracującym z młodzieżą, które zajmują się promowaniem kreatywności i kultury wśród młodych ludzi, możliwość rozwijania swoich kompetencji w zakresie rozwoju biznesu i przedsiębiorczości w zakresie kreatywności i kultury. Oferuje również przykłady dobrych praktyk w formie których osoby, które wkroczyły na ścieżkę przedsiębiorczości opowiadają o swoich doświadczeniach i udzielają porad, o czym nie należy zapominać przy zakładaniu firm. Pracownicy młodzieżowi znajdują wiele działań wspierających młodych ludzi w Metodyce Edukacji. Z poradnika młodzi ludzie dowiedzą się, jakie umiejętności powinni rozwijać, aby objąć wszystkie sfery potrzebne do rozwoju przedsiębiorczości w kulturze i kreatywności.

Więcej o projekcie:
Projekt OW-W jedną stronę = kultura + młodzież + kreatywność, realizowany dzięki wsparciu programu ERASMUS+(2021-2023), porusza problem młodych ludzi, którzy nie mają dobrych warunków do rozwoju kompetencji niezbędnych do przedsiębiorczości w branży kultury i branży kreatywnej, a także pracowników młodzieżowych, którzy nie pracują systematycznie nad rozwojem młodych ludzi na tym obszarze. 

Zidentyfikowane przyczyny tych zjawisk to m.in. brak wsparcia metodycznego osób pracujących z młodzieżą w rozwijaniu tych kompetencji młodych ludzi, którzy z kolei nie mają wsparcia metodycznego w zakresie przedsiębiorczości w branży kreatywnej, a także fakt, że młodym ludziom zainteresowanym kulturą i kreatywnością brakuje inspiracji, przykładów dobrych praktyk i kontaktów z przedsiębiorcami z branży.

Celem projektu jest zatem zwiększenie brakującego wsparcia pracowników młodzieżowych do pracy z młodzieżą w obszarze kultury i twórczości, zwiększenie metodycznego wsparcia młodych ludzi w zakresie przedsiębiorczości w branży kultury i branży kreatywnej, a także zwiększenie kontaktów i wymiany przykładów dobrych praktyk między ludźmi i młodymi przedsiębiorcami w dziedzinie kultury i kreatywności.

Projekt skierowany jest przede wszystkim do osób pracujących z młodzieżą, w drugiej kolejności do młodych ludzi i artystów z branży kreatywnej i kulturalnej.

Oczekiwane produkty projektu obejmują raport dotyczący potrzeb edukacyjnych młodzieży w zakresie przedsiębiorczości w branży kultury i kreatywności, metodykę szkolenia pracowników młodzieżowych w zakresie przedsiębiorczości w branży kultury i branży kreatywnych, podręcznik dotyczący przedsiębiorczości młodych ludzi w branży kulturalnej i kreatywnej oraz platforma internetowa zawierająca przykłady dobrych praktyk młodych twórców.  

W dłuższej perspektywie wyniki te przyczyniają się do podnoszenia kompetencji młodych ludzi i ich zastosowania w obszarze przemysłów kultury i przemysłów kreatywnych.

Organizacje partnerskie biorące udział w tworzeniu projektu, pochodzące ze Słowacji, Czech i Polski, to: 

1) Młodzieżowa Rada Kraju Żylińskiego (SK)
2) Centrum Wspierania Biznesu i Zatrudnienia (CZ)
3) Fundacja Laja (PL)
4) Orawskie Centrum Kultury w Dolnym Kubinie (SK)
5) Żyliński obwód samorządowy (SK)
6) PaL'KO- Stowarzyszenie Przyjaciół Orawskiej Kultury Ludowej (SK)