RADA MLÁDEŽE ŽILINSKÉHO KRAJA 
M.R. Štefánika 8390/13 
010 01 Žilina, Slovak Republic 
tel.: : +421 908 965 002 
e-mail: rmzk@rmzk.sk
www.rmzk.sk
www.facebook.com/RadaMladezeZA
www.instagram.com/rada_mladeze_zilinskeho_kraja/
www.youtube.com/user/RadaMladezeZA 

PaĽko- Združenie priateľov ľudovej kultúry Oravy 
Bohúňova 1081/20
02601 Dolný Kubín
PhDr. Miroslav Žabenský
tel.: +421 948 158 147
e-mail: miroslav.zabensky@gmail.com 

Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne
Bysterecká 1263/55
026 01  Dolný Kubín
tel.: +421 43 5864 978
e-mail: info@okstredisko.sk
www: www.okstredisko.sk
Ján Šimko, MBA
tel.: +421 905 214 757
riaditel@okstredisko.sk

Úrad Žilinského samosprávneho kraja
Komenského 48
011 09 Žilina
Ing. Martina Gajdárová
tel.: +421 41 5032239
e-mail: martina.gajdarova@zilinskazupa.sk
www.zilinskazupa.sk

Czechia:

Centrum pro podporu podnikání a zaměstnanosti, z.ú.
Mírová 375/1
736 01 Havířov
kontakt: Zuzana Palová 
+420 737 875 911
zuzana.palova@centrumpropodnikani.cz
www.facebook.com/centrumpropodnikani.cz
www.centrumpropodnikani.cz

Poland:

Fundacja LAJA
ul. Zamkowa 3 abc
43-400 Cieszyn
office@laja.pl

Petr Kantor - prezes
+48 608 031 289
lajaproject@gmail.com

Olga Martyna Michalska – członek zarządu
office@laja.pl
+48 605 238 889

www.facebook.com/FundacjaLaja
www.instagram.com/fundacja_laja